Söylevi Okurken

Söylevi Okurken Kitap ÖzetiKitap Konusu “Kurtuluş savaşı aslında, halkın savaşıdır. Bu noktayı basa basa iyice belirlemeli. Kurtuluş için bağımsızlık savaşıdır bu savaş. Neden ki halkı ezen, halkı sömüren, halkı geri bir hayata sımsıkı bağlayan, halktaki yaratıcı çiçeğin hava pencerelerini kapayan bütün engelleyici koşullar, bağımlılığın, bağımlılıkta ekonomik – siyasal çıkarlar bulan emperyalizmin ve onun yerli ortaklarının yarattığı; zorla, baskıyla,

Birlikte Yaşama Kültürü ve Diyalog

Birlikte Yaşama Kültürü ve Diyalog Kitap ÖzetiKitap Konusu Birlikte yaşama kültürü ve diyalog, huzurlu bir toplumun oluşmasında hayati rol oynayan olgulardır. Asırlar boyunca kendi geleneğimizde ve kültürümüzde yaşattığımız bu değerleri, yirmi birinci yüzyılda yeni okumalarla tekrar hatırlamalıyız. Bunu yaparken de birlikte yaşamanın genel esaslarından birisi olarak karşıdakini de dinlemeli ve onun da birlikte yaşama ilişkin neler düşündüğünü anlamaya çalışmalıyız. Bu kitabı,

TEPEYE DÖN